نویسنده: حمید رئیسی

دیدار اعضای کمیسیون ورزش و جوانان شورای شهر با آقای حسن یزدانی، قهرمان ارزنده کشتی.

✅دیدار اعضای کمیسیون ورزش و جوانان شورا، باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری دامغان، مربیان و برخی از ورزشکاران باشگاه امیر با آقای حسن یزدانی، قهرمان ارزنده کشتی. 🔹دکتر علی زمانی و…