ماه: بهمن ۱۴۰۱

کسانی که قصد سکانداری شهرداری دامغان را دارند رزومه وبرنامه های خود را تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به دفتر شورای اسلامی شهراعلام نمایند.

مهندس خسرو فولادیان رئیس شورای اسلامی شهر دامغان دریکصدوپنجاه وسومین جلسه شورای اسلامی شهر دامغان اظهار داشت تاکنون برخی از عزیزان برای سکانداری شهرداری دامغان اعلام آمادگی نموده وبزرگوارانی که…

یکصد و پنجاه و دومین نشست علنی شورای اسلامی شهر دامغان دوره ششم باحضور اعضای این شورا، سرپرست شهرداری دامغان و برخی از خبرنگاران شهرستان برگزار شد.

یکصد و پنجاه و دومین نشست علنی شورای اسلامی شهر دامغان دوره ششم باحضور اعضای این شورا، سرپرست شهرداری دامغان و برخی از خبرنگاران شهرستان برگزار شد.  

یکصدو چهل ونهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر به ریاست مهندس خسرو فولادیان ودیگر اعضاء محترم شورا وجناب آقای داوری سرپرست محترم شهرداری درخصوص مشکلات تاکسیداران

یکصدو چهل ونهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر به ریاست مهندس خسرو فولادیان ودیگر اعضاء محترم شورا وجناب آقای داوری سرپرست محترم شهرداری درخصوص مشکلات تاکسیداران

بازدید ریاست واعضاء محترم شورای اسلامی شهر دامغان بهمراه آقای داوری سرپرست محترم شهرداری ازملک آقای کریمی

بازدید ریاست واعضاء محترم شورای اسلامی شهر بهمراه آقای داوری سرپرست محترم شهرداری ازملک آقای کریمی