اخبار شورای شهر

اخبار کمیسیون های شورای شهر دامغان

خسرو فولادیان

رئیس شورای شهر دامغان
ارتباط با رئیس

کمیسیون ها

جناب آقای خسرو فولادیان

جناب آقای حسن قادری

جناب آقای سید محی الدین تقوی

جناب آقای مجتبی ایمانیان

جناب آقای علی ملاکاظمی

جناب آقای رضا زارع زاده

جناب آقای علی زمانی

لینک های مرتبط

اعضای ششمین دوره شورای شهر دامغان