اخبار شورای شهر

اخبار کمیسیون های شورای شهر دامغان

InShot_20231204_202352529

رضا زارع زاده

رئیس شورای شهر دامغان
ارتباط با رئیس

کمیسیون ها

جناب آقای مهندس فولادیان

جناب آقای دکتر قادری

جناب آقای دکتر قادری

جناب آقای دکتر اقبالیه

جناب آقای مهندس تقوی

جناب آقای رضا زارع زاده

جناب آقای دکتر زمانی

سرکار خانم عبداله زاده

لینک های مرتبط

اعضای ششمین دوره شورای شهر دامغان