شورای اسلامی به عنوان یکی از ارکان مؤثر توسعه شهری،در حل مشکلات بسیار موثر است

*مشکل بهداشت و درمان دامغان باید مستقیم از وزارت خانه مربوط پیگیری شود آقای زارع زاده رئیس شورای اسلامی شهردامغان ضمن قدردانی از خدمات ارزشمند قرارگاه مردمی مقابله با کرونا…

بیاناتی از رئیس شورای اسلامی شهر در مراسم رونمایی از ۳ طرح بزرگ شهرداری دامغان

رضا زارع زاده رئیس شورای اسلامی شهر دامغان در مراسم رونمایی از ۳ طرح بزرگ شهرداری دامغان در سخنانی افزود: آزادسازی خرمشهر برای همه ما نقطه عطف و امیدی است…