علی زمانی

عضو شورای اسلامی شهر دامغان

مسئول کمیسیون فضای سبز

شرح وظایف کمیسیون فضای سبز

  •  در حال تکمیل ….

ارتباط با علی زمانی

اخبار کمیسیون فضای سبز