سید محیی الدین تقوی

منشی دوم شورای اسلامی شهر دامغان 

مسئول کمیسیون حقوقی و نظارت

شرح وظایف کمیسیون حقوقی و نظارت

  •  بررسی و ارایه پیشتهاد در رابطه اداره حقوقی شهرداری
  •  بررسی و ارایه پیشنهادات در رابطه با نحوه معاملات و توافقات
  •  بررسی و ارائه پیشنهاد در رابطه با نحوه اجرای احکام و اجرائیات شهرداری
  •  بررسی و ارائه پیشنهاد در رابطه با مسائل حقوقی مسیرگشائیها
  •  بررسی و ارائه پیشنهاد در رابطه با حفظ و نگهداری املاک شهرداری
  •  بررسی و ارائه پیشنهاد در رابطه با نحوه رسیدگی به شکایات مردم
  •  بررسی و اعلام نظر در رابطه با آئین نامه های پیشنهادی شهرداری
  •  بررسی و اعلام نظر در رابطه با امور محول شده از طرف شورا و رئیس شورا

ارتباط با محیی الدین تقوی

اخبار کمیسیون حقوقی و نظارت