رضا زارع زاده

عضو شورای اسلامی شهر دامغان

مسئول اشتغال و کارآفرینی

شرح وظایف مسئول اشتغال و کارآفرینی

  •  در حال تکمیل …

ارتباط با رضا زارع زاده

اخبار کمیسیون اشتغال و کارآفرینی