خسرو فولادیان

رئیس شورای اسلامی شهر دامغان 

مسئول کمیسیون برنامه و بودجه و درآمدی

شرح وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و درآمدی

 •  پاسخ به درخواستهای مردمی و ارجاع به مراکز ذیصلاح برای پیگیری و رفع مشکلات و معضلات
 •  تصویب بودجه ؛ اصلاح بودجه ؛ تفریغ بودجه شهرداری و سازمانهای وابسته: (آتش نشانی؛ آرامستانها؛ آمار و فناوری؛ اتوبوسرانی ؛ پارکها و فضای سبز؛ پایانه مسافربری؛ مدیریت پسماند؛ تاکسیرانی ؛ رفاهی – فرهنگی ؛ عمران و بهسازی ؛ میادین میوه و تره بار)
 •  انتخاب حسابرس وبررسی و تصویب گزارش حسابرسی برای شهرداری و سازمانهای وابسته : (آتش نشانی ؛ آرامستانها ؛ آمار و فناوری ؛ اتوبوسرانی ؛ پارکها و فضای سبز ؛ پایانه مسافربری ؛ مدیریت پسماند؛ تاکسیرانی ؛ رفاهی – فرهنگی ؛ عمران و بهسازی ؛ میادین میوه و تره بار)
 •  بررسی و تصویب عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری و ارزش معاملاتی املاک شهر.
 •  بررسی عملکرد ماهیانه درامد هزینه شهرداری و سازماهای وابسته و ارائه راهکارهای مناسب در خصوص افزایش درامدها و کاهش هزینه ها.
 •  بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری در خصوص تملک املاک در مسیر طرحهای عمرانی شامل: معابر اصلی و فرعی ؛ پارکینگ های خیابانی و درون محله ای ؛ پارک و فضای سبز مورد نیاز شهر؛ جابجایی اعتبار طرحهای عمرانی ؛ و….
 •  بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری در خصوص تعیین اجاره بها و یا نرخ فروش اموال و املاک شهرداری شامل: مغازه ها ؛ کیوسکها ؛ واحدهای مسکونی و اداری ؛ ….
 •  بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری در خصوص رسیدگی به درخواستهای بخشودگی و یا معافیت از پرداخت عوارض و تقسیطهای بلند مدت.
 •  بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی شهرداری در خصوص بررسی و تصویب پروژه های مشارکتی با بخش خصوصی (پلهای عابر پیاده مکانیزه )
 •  نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه ودارایی های نقدی ؛ جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمدها و هزینه ها.
 •  بررسی و اعلام نظریه در خصوص آیین نامه های پیشنهادی که ازطرف شورا ویاشهرداری تهیه و ارسال میگردد.
 •  بررسی و تصویب صورت جامع درامد هزینه شش ماهه و یکساله بمنظور انتشار در جراید برای آگاهی عموم.
 •  همکاری با خزانه دار شورا در تهیه و تنظیم بودجه ؛ اصلاح بودجه شورا بمنظور طرح در صحن علنی و تصویب آن.
 •  بررسی و تصمیم گیری در خصوص وامهای پیشنهادی و سایر منابع تامین اعتبار پیشنهادی شهرداری.
 •  بررسی انجام معاملات شهرداری و نظارت بر آن بمنظور رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
 •  بررسی اساسنامه موسسات و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری و تصمیم گیری در رابطه با آنها.
 •  بررسی تشکیلات موجود شهرداری و سازمانهای وابسته.
 •  همکاری و ارائه خدمت کارشناسی به سایر کمیسیونهای شورا در صورت نیاز.
 •  اجرای سایر وظایف مالی و اقتصادی محوله از قوانین و دستورالعملهای مربوطه به شورا.

ارتباط با خسرو فولادیان

اخبار کمیسیون برنامه و بودجه و درآمدی