دسته: کمیسیون برنامه و بودجه و درآمدی

جلسه کمیسیون درآمدی وبرنامه وبودجه شورای اسلامی شهر باحضور آقای فولادیان مسئول کمیسون  درآمدی واعضاء کمیسون

جلسه کمیسیون درآمدی وبرنامه وبودجه شورای اسلامی شهر باحضور آقای فولادیان مسئول کمیسون  درآمدی واعضاء کمیسون

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری دامغان تصویب شد

در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر دامغان که ( یکشنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ ) به ریاست خسرو فولادیان رئیس و سایر اعضا ؛ شهردار ؛…

نشست بررسی دغدغه های هنرمندان وتلاشگران فعال در عرصه صنایع دستی شهرستان دامغان باحضور ریاست شورای اسلامی شهر

نشست بررسی دغدغه های هنرمندان وتلاشگران فعال در عرصه صنایع دستی شهرستان دامغان باحضور شهردار وریاست شورای اسلامی شهر جناب آقای فولادیان ومسئول کمیسون میراث فرهنگی وصنایع دستی شورای اسلامی…

صدوبیست وششمین جلسه شورا درخصوص تعیین مبلغ اجاره بهای مستاجرین واحدهای تحت مالکیت شهرداری در مجتمع تجاری عقیق

صدوبیست وششمین جلسه شورا درخصوص تعیین مبلغ اجاره بهای مستاجرین واحدهای تحت مالکیت شهرداری در مجتمع تجاری عقیق