دسته: مناسبت ها

دیدار نوروزی شهردار محترم و معاونین و تعدادی از مدیران واحدهای شهرداری با ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه ضمن تبریک سال نو وکسب رتبه برتر شهرداری دامغان درسال۹۶سیاستهای کلی سالجاری شهرداری تبیین شد. استفاده از کالاهاوتولیدات داخلی،برنامه محوری،توجه خاص به سرمایه گذاریهای جدید به منظور…