خانه / مصوبات شورا 1400

مصوبات شورا 1400

مصوبات جلسه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

۱-در رابطه با پیشنهاد شهرداری پیرامون ایجاد گلخانه در پارک شهید موسی دشتی توسط سرمایه گذار ، گزارش کمیسیون عمران مطالعه گردید و بدلیل امکان ایجاد گره ترافیکی بیش از پیش ، عدم آرایش و زیبایی مناسب با توجه به ...

ادامه مطلب »

مصوبات جلسه شماره ۳۳۰- ۱۴۰۰/۰۱/۱۱

۱-درخصوص نامه شماره ی۱۷/۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۷  در رابطه با پلاک ثبتی شماره ۵۸۳/۴۹  که به میزان۱۶/۰۹ متر مربع در تعریض قرار گرفته است موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه توسعه  و تعریض مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ موافقت شد. ۲-در خصوص نامه ی ...

ادامه مطلب »
bigtheme