دسته: اعضای ششمین دوره شورای شهر

دیدار چهره به چهره ریاست محترم شورای اسلامی شهر باتعدادی از شهروندان عزیز

همچون هفته های قبل برابر هماهنگی قبلی باتعدادی از شهروندان عزیز از نزدیک ملاقات نموده وضمن بررسی مشکلات آنان دستورات مقتضی صادر نمودند.

صدوبیست وششمین جلسه شورا درخصوص تعیین مبلغ اجاره بهای مستاجرین واحدهای تحت مالکیت شهرداری در مجتمع تجاری عقیق

صدوبیست وششمین جلسه شورا درخصوص تعیین مبلغ اجاره بهای مستاجرین واحدهای تحت مالکیت شهرداری در مجتمع تجاری عقیق

حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن دیدار بین دوتیم والیبال شهرداری دامغان ومناطق نفت خیز جنوب اهواز

حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر در محل سالن ۹دی مجموعه حمزه سیدالشهداء دیدار بین دوتیم والیبال شهرداری دامغان ومناطق نفت خیز جنوب اهواز