جلسه اعضاء محترم هیئت امناء پاساژ مطلب خان با ریاست شورای اسلامی شهر دامغان در روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ در ساعت ۱۱ صبح و در محل سالن جلسات شورای اسلامی شهر دامغان برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا اعضاء محترم هیئت امناء پاساژ مطلب خان، روز شوراها را به ریاست شورا و اعضاء شورا به ویژه آقای ناصری عضو محترم شورا که در جلسه حضور داشتند، تبریک گفتند و سپس آقای بیرجندی مسئول هیئت امناء مشکلات مجموعه پاساژ مطلب خان و فضاهای اطراف آن را بیان نمودند و آقای ناصری عضو شورا شهر نیز به مشکلات موجود در محیط های پیرامونی پاساژ و فضاهای اطراف امامزادگان (ع) توضیحاتی را بیان نموده و سپس آقای رضا زارع زاده رئیس شورای اسلامی شهر از حضور اعضاء محترم هیئت امناء تشکر نموده و نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.

وی در باب کمک به کسبه محترم آسیب دیده از بیماری کرونا اشاره نموده و خاطر نشان کردند که منتظر ارائه لیست آسیب دیدگان از طرف اتاق اصناف شهرستان می باشیم.

در پایان برخی از حاضرین در جلسه نقطه نظرات خود را مطرح و سپس تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.

۱- به منظور آشنایی بیشتر با مشکلات پاساژ و محیط های پیرامونی آن مقررشد توسط ریاست شورا و شهرداری محترم از پاساژ مزبور بازدیدی به عمل آید.

۲- برای رفع مشکلات و نواقص موجود در فضاهای عمومی پاساژ جلسه ای با حضور مسئولین اداره اوقاف و متولی پاساژ، نماینده هیئت امناء پاساژ و شورای شهر طی هفته آینده برگزار و تصمیمات عملیاتی در آن جلسه اتخاذ گردد.

۳- به منظور حل و فصل مشکلات فضاهای آزاد امامزادگان (ع) مقررشد از سوی شورا و شهرداری پیگیری شود تا در جلسه ای با حضور مدیران استانی و شهرستانی میراث فرهنگی و اوقاف موانع آبادانی فضاهای فوق مرتفع گردد.

۴- درصورت درخواست و ارائه لیست از سوی مبادی مربوطه اصناف، کمک های معیشتی و … از کسبه آسیب دیده از سوی قرارگاه مردمی مقابله با کرونا و شورای شهر ارائه گردد.

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

توسط admin