۱-واریزی خیرین محترم تا تاریخ ۹۹/۱/۲ مبلغ ۱۴۵۷۰۰۰۰۰ ریال ،(معادل چهارده میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان) به حساب مشترک ستاد می باشد.
از آنجا که اکثر خیرین نام خود را اعلام نکرده اند اعلام لیست حسابهای واریز کنندگان و اعلام اسامی (بدون ذکر مبلغ ) پس از بازگشایی بانک ها میسر خواهد بود .۲-مبلغ ده میلیون تومان توسط شهرداری تعهد شده که بصورت مستقیم (بدون واریز به حساب مشترک )توسط شهرداری محترم در حال هزینه شدن است .

۳-مبلغ۳۰۶۵۰۰۰۰۰ ریال معادل با سی میلیون و ششصد و پنجاه هزارتومان تومان از محل جمع اوری حساب های اعلام شده پیشکسوتان محترم آموزش و پرورش و پویش مردمی(اعضای فعلی ستاد ) مستقیما به حساب خیرین سلامت بیمارستان ولایت واریز گردیده تا با صلاحدید خودشان هزینه گردد.

ستاد، مرکزی را در خیابان شهدا (بانک ملی سابق)دایر و خدماتی چون فروش مواد ضد عفونی کننده را ارائه می نماید .(این خدمات به یاری خدا افزایش می یابد .)

ستاد مردمی وظیفه خود میداند از همه کسانی که تا کنون بصورت مستقیم در ارتباط با بیماری مهلک کرونا کمک کرده اند یا با انجام خدماتی چون ضد عفونی شهری یا کمک مستقیم (اهدا کالا) به بیمارستان ، دوخت و دوز البسه و … بویژه گردان روح الله و موسسه خیریه امام رضا(ع) که در این ارتباط قدم های ارزشمندی بر داشته اند تشکر و قدر دانی نماید و پیشنهاد میکند به منظور هماهنگی بیشتر و جلوگیری از موازی کاری ، فعالیت های خود را با ستاد هماهنگ و مطلع نمایند.

شماره حساب مشترک ستاد
۵۸۹۲۱۰۱۲۷۴۰۲۰۹۵۳ می باشد از همه عزیزانی که ما را در این فعالیت مردمی یاری می کنند تشکر و قدر دانی می نماییم.

همشهریان محترم در صورت نیاز در گروه تلگرامی پویش مردمی و ستاد خبری، پیام گذاشته و یا با شماره۰۹۱۲۷۵۷۷۵۶۴ متعلق به آقای محمد خراسانی- مسئول دفتر قرارگاه مستقر در شورای شهر- تماس حاصل نمایند.

ستاد خبری قرارگاه مردمی مبارزه با کروناویروس- دامغان

توسط admin