کمیسیون ورزش و جوانان

آقای علی زمانی (رئیس)

آقای اسماعیل قربانیان (نائب رئیس)

آقای حسین روشن فکر (منشی)

آقای احمد رضا نصیری(عضو)

آقای سیدابوالفضل مرتضوی(عضو)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.