کمیسیون عمران و شهر سازی

آقای مجتبی ایمانیان(رئیس)

آقای میری( نائب رئیس)

آقای سعید حیدری( منشی)

آقای کشاورزیان(عضو)

آقای علیبرز(عضو)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.