کمیسیون درآمدی

 آقای خسرو فولادیان(رئیس)

آقای حسین ملکور (نائب رئیس )

آقای حسن حیدرزاده (عضو)

آقای ابوالقاسم منطقی (عضو)

آقای علی محمد حاجی پروانه (عضو)

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.