کمیسیون بهداشت و درمان

اعضای این کمیسیون اعضای محترم شورای شهر می باشند و تشکیل جلسات آن در صورت نیاز و با هماهنگی رئیس محترم شورا صورت می پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.