کمیسیون برنامه و بودجه

آقای خسرو فولادیان(رئیس)

آقای حسین ملکور(نایب رئیس)

آقای حسن حیدرزاده(عضو)

آقای ابوالقاسم منطقی(عضو)

آقای علی محمد حاجی پروانه(عضو)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.