کمیسیون اشتغال و کار آفرینی

آقای رضا زارع زاده(رئیس)

آقای حاج مرتضی علی آبادی(نایب رئیس)

خانم محدثه هاتفی(منشی)

آقای حسن فانی مایانی(عضو)

آقای محمد رضا عمویی(عضو)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.