سرخط ویژه
خانه / کمیسیون ها / معرفی نمایندگان شورا در کمیسیون های شهرداری

معرفی نمایندگان شورا در کمیسیون های شهرداری

 • کمیسیون ماده صد  : آقای رضا زارع زاده
 • کمیسیون ماده ۷۷ : آقای مجتبی ایمانیان
 • کمیسیون معاملات : آقای سید محمود حسینی پور
 • کمیسیون توسعه وتعریض : آقای رضا زارع زاده
 • کمیسیون تجدید نظر : آقای سید ماکان ترابی
 • کمیسیون تحویل : آقای رضا ناصری
 • کمیته کار کمیسیون ماده ۵  : آقای علی اکبر حسن بیکی
 • بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها : آقای رضا ناصری
 • شورای ترافیک : آقای سید ماکان ترابی
 • سازمان حمل و نقل همگانی : آقای خسرو فولادیان
 • کمیته انضباطی تاکسیرانی : آقای مجتبی ایمانیان
bigtheme