سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۹۹ – ۹۷/۰۶/۰۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۹۹ – ۹۷/۰۶/۰۶ شورای اسلامی شهر دامغان

درخصوص نامه شماره ۴۷/۴۵۳۹/۹۷ – ۱۷/۰۵/۹۷ شهرداری محترم در رابطه با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی در زمینه های تجاری و مسکونی و گردشگری از طریق فراخوان عمومی جهت زمین ملکی شهرداری بلوار جانباز جنب فنی و حرفه ای مطرح و با پیشنهاد شهرداری محترم با رعایت قوانین و مقررات مربوطه موافقت بعمل آمد.

 

 

bigtheme