سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۹۳ – ۹۷/۰۵/۱۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۹۳ – ۹۷/۰۵/۱۴ شورای اسلامی شهر دامغان

در خصوص نامه شماره ۵۶/۵/۰۴۴۸۰/۹۷ ۱۴/۰۵/۹۷ شهرداری در خصوص ایراد وارده در صورت حسابهای بانک شهر مربوط به سال ۹۶ و طولانی شدن زمان اصلاح آن تا تاریخ ۲۷/۰۴/۹۷ تغییراتی در ارقام مربوط به درآمدهای نوسازی و پسماند ایجاد گردید، موضوع در جلسه مشترک مورخ ۱۴/۰۵/۹۷ مطرح و با اصلاح انجام شده در تفریغ بودجه سال ۹۶ به رقم ۶۳۳/۱۰۰/۶۹۴/۷۸۴ ریال موافقت شد.

bigtheme