سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۹۱ – ۹۷/۰۵/۰۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۹۱ – ۹۷/۰۵/۰۷ شورای اسلامی شهر دامغان

در خصوص نامه شماره ۶۲/۷/۴۰۶۹ –  ۲۷/۰۴/۹۷ شهرداری محترم در رابطه با درخواست شورای میدان بار جهت برقراری و اخذ ورودی وسایل نقلیه که قصد ورود به میدان بار را دارند که به پیوست قیمت پیشنهادی شورای محترم میدان بار ضمیمه می باشد مطرح و مقرر شد درخواست مذکور به شهردار محترم ارجاع و شهرداری محترم نیز اصل موضوع به انضمام سوابق امر و مبالغ پیشنهادی شهرداری و شواری میدان بار را بررسی و جهت اقدام بعدی به شورای اسلامی شهر اعلام نماید.

درخواست نماینده تاکسیداران در خصوص جابجایی ایستگاه مینی بوس واقع در خیابان فرهنگ و معضلات مربوطه، مقرر شد درخواست مذکور به شهرداری محترم جهت بررسی ارجاع گردد ونتیجه پس از بررسی جهت اقدام بعدی به شواری اسلامی شهر ارسال گردد

در خصوص نامه شماره ۱۸۰۷۲/۴۲/۵۰ – ۰۱/۰۵/۹۷ استانداری جناب آقای الماسی مدیرکل دفتر امور شهرداری و شوراها در خصوص بند مرتبط در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مطرح و مقرر شد نامه مذکور در خصوص بند مربوطه جهت پیگری و اعلام نتیجه به شهرداری ارجاع گردد.

bigtheme