سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۷۹ – ۹۷/۰۳/۲۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۷۹ – ۹۷/۰۳/۲۷ شورای اسلامی شهر دامغان

درخصوص نامه ی شماره ی ۲۰۴۷/۱/۵۰۲۱-۲۱/۳/۹۷ فرمانداری در رابطه با عدم تمدید قرار داد با پیمانکار طرح پارکبان،موضوع در جلسه مورخ ۲۷/۳/۹۷ مطرح وبعد از بررسی وتبادل نظر،با توجه به شرایط کلی اجرای طرح پارکبان شورای شهربا ادامه کار موافق نمی باشد.مقتضی ست با پایان یافتن قرارداد شرکت مجری فعلی،موضوع پارکبان منتفی گردد.در این رابطه آقای زارع زاده اظهار داشتند:اینجانب همچنان با اصلاحات با ادامه کار پارکبان موافق هستم.

bigtheme