سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۷۴ – ۹۷/۰۳/۰۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۷۴ – ۹۷/۰۳/۰۶ شورای اسلامی شهر دامغان

  • در خصوص نامه ی شماره۱۴/۱۰۷۵/۹۷-۳۰/۲/۹۷ شهرداری در رابطه با تمدید قرار داد شرکت پیمانکار مجری طرح پارکبان الکترونیک شهر دامغان(شرکت ایلیا مشاورین سربداران) موضوع بررسی وبعد از بحث وتبادل نظر شورای شهر با ادامه کار پارکبان با شرایط فعلی مخالفت نمود. در این رابطه آقای زارع زاده بیان نمودند:اینجانب رضا زارع زاده با ادامه ی کار پارکبان با رفع نواقص موجود موافق می باشم ونیز سید ماکان ترابی بیان نمود با توجه به تکلیف قانونی شورای عالی ترافیک طرح پارکبان باید ادامه یابد.

  • درخصوص نامه ی شماره ۶/۶/۶۲۳/۹۷-۱۰/۲/۹۷ شهرداری در رابطه با طرح پیشنهادی اصلاح نهر آب بلوار آزادی، موضوع مطرح وبعد از بحث وبررسی جوانب امر با کلیات طرح اصلاح ساختار بلوار شمالی وجنوبی موافقت به عمل آمد ومقرر شد طرح پیشنهادی در شهرداری ظرف مدت یکماه در کمیسیون عمران وشهرسازی مطرح ومورد بررسی قرار گیرد ونتیجه به شوراو شهرداری ابلاغ گردد.
bigtheme