سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۷۰ – ۹۷/۰۲/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۷۰ – ۹۷/۰۲/۲۳ شورای اسلامی شهر دامغان

  • در خصوص نامه ی شماره ی ۲۰/۳/۴۷۹/۸۷-۵/۲/۹۷ در خصوص انتخاب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه خدماتی رفاهی جاده چشمه علی با عنایت به اینکه  چند سرمایه گذار متقاضی اجرای پروژه هستند موضوع در جلسه ی مورخ ۲۳/۲/۹۷ مطرح وبعد از بحث وبررسی پیرامون ابعاد مختلف پروژه در نهایت با پیشنهاد شهرداری به شرح آمده در نامه ی فوق وصورتجلسه ی مورخ ۲۳/۱۲/۹۶ شورای عالی سرمایه گذاری(که هردو به پیوست ارائه می گردد) موافقت شد.

 

  • در خصوص نامه ی شماره ۴/۵۷۳/۹۷-۹/۲/۹۷ در خصوص مذاکرات صورت گرفته،هیئت مدیره ی بیمه ایران واعلام تمایل آن شرکت مبنی بر تملک کل پلاک ثبتی ۴۷۰/۹۶۱ متعلق به شهرداری دامغان واقع در خیابان امام جنب پاساژ خلیج فارس با پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری کل پلاک ثبتی فوق الذکر به شرح کروکی پیوست شامل یک قطعه تجاری بر خیابان امام ودو قطعه مسکونی بر کوچه شهید تک وبیمه ایران با قیمت کارشناسی موافقت گردید در ضمن مقرر شد شهرداری قیمت های کارشناسی را جهت بررسی واعلام نظر به شورا اعلام نماید.
bigtheme