سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۶۷ – ۹۷/۰۲/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۶۷ – ۹۷/۰۲/۰۹ شورای اسلامی شهر دامغان

  • در دیداری که به مناسبت روز شوراها توسط جناب فرماندار محترم و همراهانشان صورت پذیرفت مقرر شد پارامتر ها و آیتم های تشویقی جهت جذب سرمایه گذاران رونق بخشی کسب و کار و نیر رفع موانع سرمایه گذاری از سوی شورا و شهرداری پیشنهاد و توسط فرماندارمحترم جهت تصویب پیگیری شود.
  • درخصوص نامه شماره ۶۲/۷/۳۸۷ مورخ ۲/۲/۹۷ شهرداری در رابطه با تقاضاهای مطرح شده از سوی شهرداری جهت اجاره قسمتی از پارک دانشجو به منظور راه اندازی وسایل بازی کودکان ، موضوع بررسی و مقرر گردید شهرداری از طریق مزایده عمومی جهت رسیدگی به تقاضاهای فوق اقدام نماید در ضمن قیمت پایه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردید و مقرر شد بقیه شرایط مزایده توسط شهرداری تعیین گردد.
bigtheme