سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۶۶ – ۹۷/۰۲/۰۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۶۶ – ۹۷/۰۲/۰۴ شورای اسلامی شهر دامغان

درخصوص نامه ی ۱۸/۳۴۸/۹۷-۱/۲/۹۷ در رابطه با واگذاری مغازه های تحت مالکیت شهرداری واقع در پاساژ خلیج فارس موضوع در جلسه مطرح وواگذاری مغازه های موجود در طبقه ی همکف وطبقه ی اول پاساژ مذکور با قیمت وشرایط پیشنهادی در نامه ی مذکور که به پیوست ارائه میگردد موافقت شد اما در مورد مغازه های موجود در طبقه ی زیرزمین با توجه به پایین بودن میزان اجاره بهای پیشنهادی با اجاره دادن آنها موافقت نشد.

bigtheme