سرخط ویژه
خانه / مصوبات شورا 1397 / مصوبات جلسه ۶۲- ۹۷/۰۱/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۶۲- ۹۷/۰۱/۲۶ شورای اسلامی شهر دامغان

در خصوص نامه ی شماره ۵/۱۵۳/۹۷-۲۰/۱/۹۷ در رابطه با افزایش حق الجلسات کمیسیون های قانونی شهرداری از قبیل ماده صد،تجدید نظر،ماده ۷۷،کمیسیون معاملات و…برای سال های ۹۶و۹۷ (نامه به پیوست ارائه می گردد) با پیشنهاد مندرج در نامه ی فوق برای کلیه ی کمیسیون های قانونی شهرداری موافقت شد.

bigtheme