خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه ۳۰۶ مورخ ۹۹/۱۰/۰۴ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۳۰۶ مورخ ۹۹/۱۰/۰۴ شورای اسلامی شهر دامغان

 

صورتجلسه شماره ۳۰۶ مورخ ۹۹/۱۰/۰۴

۱- در این جلسه ابتدا به ۴ نامه مربوط به ساخت و ساز شهروندان و تفکیک و اجرای ماده ۱۰۱ یک قطعه زمین رسیدگی و در ادامه مسائل ذیل بررسی شد.

۲-در خصوص نامه شماره ی ۴۰۷۸۳/۴۲/۵۰ مورخ ۲۷/۹/۹۹ در مورد درخواست استانداری جهت مشارکت ۱۶میلیون تومانی در ساخت فیلم مربوط به نهادینه سازی فرهنگ ایثار و شهادت ، موضوع بررسی و با درخواست فوق موافقت شد. در این زمینه آقای سید ماکان ترابی اظهار داشت که شایسته است اعلام شود در این گونه موارد از ظرفیت دانشکده ی هنر دانشگاه دامغان و نیز انجمن سینما گران جوان دامغانی استفاده شود.

۳-گزارش درآمد آبان ماه شهرداری تهیه شده توسط واحد درآمد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد.

۴-گزارش کمیسیون عمران مربوط به برگزاری ۶ جلسه بررسی تعرفه ی پیشنهادی عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری قرائت و بررسی شد و مقرر گردید اصلاحات پیشنهادی در تصویب نهایی تعرفه مذکور مد نظر قرار گیرد.

 

bigtheme