سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۲۴ – ۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۲۴ – ۹۸/۱۰/۱۷ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۱۹ نامه وارده از شهروندان محترم و شهرداری و دیگر نهادها بررسی و تصمیمات مقتضی اخذ گردید و در ادامه در مورد چند مسئله مبتلا به با حضور شهردار و مسئول واحد درآمد شهرداری بررسی گردید.

bigtheme