سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۱۰ – ۹۸/۰۸/۲۸ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۱۰ – ۹۸/۰۸/۲۸ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه ضمن بررسی نامه های مربوطه با حضور آقای صرفی ( مسئول واحد خدمات شهرداری ) ابتدا درخصوص نظام مند نمودن نام گذاری معابر شهرک های بوستان و گلستان بحث و تبادل نظر شد و سپس موضوع نهائی نمودن دستورالعمل و آئین نامه بهره برداری از مجموعه فردوس رضا بررسی و تصمیمات لازم اخذ گردید.

 

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۵۱۴۹/ ۹۸ مورخ ۲۶/ ۸/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر واگذاری مقدار ۶۰ تن ماسه شسته جهت بازسازی و تعمیرات مسجد حضرت زینب (س) در دروازه شامان از محل ماده ۱۷، موضوع بررسی و با واگذاری ۶۰ تن ماسه شسته به مسجد مذکور از محل ماده ۱۷ موافقت به عمل آمد.

 

 

 

 

bigtheme