سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۰۷ – ۹۸/۰۸/۱۸ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۰۷ – ۹۸/۰۸/۱۸ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۴۵۳۹/ ۹۸ مورخ ۲۵/ ۷/ ۹۸ در رابطه با تعیین و معرفی نماینده شورا در جلسات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها، موضوع بررسی و مقرر شد آقای ناصر ابراهیمی به عنوان نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷ تعیین شد.

۲- درخصوص کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر با توجه به خروج آقای ایمانیان از شورای شهر، بعد از بحث و تبادل نظر، مقرر شد آقای ناصر ابراهیمی به عنوان مسئول کمیسیون مذکور انتخاب و مقرر شد نامبرده امور کمیسیون را پیگیری و در مقاطع مختلف به شورا گزارش نماید.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۶۸۴/ ۹۸ مورخ ۲/ ۸/ ۹۸ و با عنایت به مصوبه شماره ۵۷۸-۱۲۷۱-۹۸ مورخ ۲۴/ ۷/ ۹۸ مربوط به پلاک ثبتی شماره ۴/ ۲۵۰۶ اصلی واقع در بخش یک دامغان که ۳۲/ ۳ مترمربع از آن در مسیر تعریض قراردارد، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۰ ریال موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۳۶۶ مورخ ۱۸/ ۸/ ۹۸ توصیه مدیرکل امور شهری و شوراها مبنی بر نصب تمثال و درج جزئیات و رشادت های شهدای گرانقدر، مقرر شد به شهرداری محترم اعلام شود در تهیه بودجه سال آینده موضوع فوق را مد نظر قرار دهد.

۵- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۴۹۴۷/ ۹۸ مورخ ۱۴/ ۸/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ادغام ۵۶/ ۶۳ مترمربع معبر متروکه در پلاک ثبتی ۲۴۲۱ ، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست از قرار هر مترمربع ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۲۸ ریال موافقت شد.

۶- درخصوص نامه شماره ۲۰/ ۳/ ۰۴۸۷۸/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۸/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ساماندهی پارکینگ ملکی خود واقع در خیابان باغ جنت شرقی با واگذاری بهره برداری پارکینگ به صورت اجاره از طریق مزایده عمومی، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت گردید.

۷- در خصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۴۸۸۹/ ۹۸ مورخ ۱۲/ ۸/ ۹۸ در رابطه با درخواست اجاره سه ماهه ( بهمن، اسفند و فروردین ) یک قطعه زمین به مالکیت شهرداری واقع در بلوار ۱۵ خرداد جهت فروش گل و گیاه با اجاره ماهیانه ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۳ ریال، موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد.

۸- در خصوص نامه شماره ۳۷/ ۲۹/ ۰۴۶۲۳/ ۹۸ مورخ ۲۹/ ۷/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری در رابطه با برگزاری مناقصه عمومی و انتخاب پیمانکار جهت بهسازی فاز یک پیاده رو و فضای ضضلع جنوبی بلوار جهاد حد فاصل میدان پسته تا میدان صددروازه با هزینه حدودی ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰ ریال ( مطابق بودجه مصوب ) موضوع بررسی و با پیشنهاد فوق موافقت شد. در این رابطه آقای مهندس ناصری اظهار داشتند: پیاده روهای بلوار پیروزی و قول شهرداری به اهالی برای جایگزین کردن آن روی نهر بلوار مذکور و اینکه سال ها بودجه لازم در نظر گرفته شده است موضوع بلوار پیروزی نیز مدنظر قرار گیرد به طور جدی و آقای حسن بیکی اظهار داشتند: با تقدیر و تشکر از شهردار محترم، از آنجائیکه وردوی شهر بیش از ۴۰ سال مغفول مانده، پیشنهاد دارم ضلع شمال را هم در دستور قرار دهند.

bigtheme