سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۶۲ – ۹۸/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۶۲ – ۹۸/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۱۸/  ۰۰۵۲/  ۹۸ مورخ ۲۹/  ۱/  ۹۸ در رابطه با پلاک ثبتی ۸/  ۶۳۷ که دارای ۴۱/  ۱۷ مترمربع تعریض است، موضوع بررسی و با مفاد صورتجلسه کمیسیون توسعه و تعریض مورخ ۲۱/  ۱/  ۹۸ که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

 

 

bigtheme