سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۱۷ – ۹۷/۰۸/۲۰ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۱۷ – ۹۷/۰۸/۲۰ شورای اسلامی شهر دامغان

درخصوص نامه شماره ۱۴/۰۶۳۵۴/۹۷ – ۰۹/۰۸/۹۷ شهرداری محترم دررابطه با درخواست شهرداری مبنی بر واگذاری عملیات جمع آوری و تفکیک پسماند به بخش خصوصی موضوع بررسی و ضمن موافقت با پیشنهاد فوق مقررشد کل نیروهای بخش فوق شامل ۳ راننده و ۱۱ کارگر به بخش خصوصی ( برنده مناقصه ) واگذار شود. (با یک رای مخالف: آقای مهندس ناصری)

bigtheme