سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۰۵ – ۹۷/۰۷/۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۰۵ – ۹۷/۰۷/۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان

درخصوص نامه شماره ۱۸/۰۵۲۷۷/۹۷ ۲۱/۰۶/۹۷ شهرداری محترم در رابطه با درخواست شهرداری جهت مزایده ۲۱ قطعه از املاک خود ( طبق لیست پیوست )، موضوع بررسی و با قیمت های پیشنهادی در لیست کارشناسی پیوست ( ۲۰/۰۶/۹۷ شماره ۱۱۱۰- ۹۷ ) موافقت شد، منوط به اینکه در ردیف یک تجاری بر بلوار آزادی جنب مسجد باب الحوائج از قرار هر متری با قیمت پایه یکصد و سی میلیون ریال و ردیف ۶ بلوار دولت با قیمت پایه متری چهارمیلیون ریال و ردیف ۷ بلوار دولت با قیمت پایه متری ۵/۵۵۰/۰۰۰ ریال و ردیف ۸ خیابان شهید ستاری فرعی ۵ با قیمت پایه هرمتر ده میلیون ریال و ردیف ۹ خیابان شهید ستاری کوچه سلیمان خاطر با قیمت پایه هر     مترمربع ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال لحاظ گردد، موافقت گردید.

bigtheme