خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه ۳۰۹ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۳۰۹ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱-در ادامه بررسی تعرفه شهرداری دامغان ماده ۲۳ عوارض مربوط به ذبح احشام و بهاء خدمات کشتارگاه که شهردار محترم و مسئولین مربوطه شهرداری و سرمایه گذار کشتارگاه جناب آقای حسن بیکی و مسئول صنف قصابها از اتاق اصناف دامغان حضور داشتند مطرح و بررسی گردید و با رأی همه اعضاء مقرر گردید شهرداری نسبت به واگذاری کلی کشتارگاه به بخش خصوصی اقدام نماید

۲-با توجه به بازخوردهای دریافت شده از شهروندان مقرر گردید عوارض قطع اشجاری که به تشخیص کمیسیون ماده ۷ شهرداری باعث بروز خسارت به ساختمان ها و ابینه موجود می گردد در تعرفه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ به صورت رایگان لحاظ گردد مشروط به اینکه به اندازه محیط و بن درخت مورد نظر نهال جایگزین در محل پیشنهاد شهرداری ، غرس گردد.

۳- برای اشجاری که داخل املاک با کاربری مسکونی موجود است و به واسطه ی احداث بنای جدید باید اشجار قطع گردد با تشخیص لزوم قطع درخت توسط کمیسیون ماده ۷ شهرداری ، تنها ۲۰% تعرفه عوارض پیشنهادی اخذ گردد.

۴-تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری دامغان ( موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ) پیشنهادی سال ۱۴۰۰ بعد از بررسی و اعمال اصلاحات ضروری ، مورد تصویب قرار گرفت.

۵-با رأی همه ی اعضاء مقرر گردید اعلام شود حضور همه خبرنگاران در جلسات علنی شورا بلامانع بوده و حضور اعزه ی خبرنگار با کمال میل پذیرفته می شود.

bigtheme