سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۳۶ – ۹۸/۱۲/۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۳۶ – ۹۸/۱۲/۰۳ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- درخصوص نامه شماره ۵/ ۰۶۹۵۹/ ۹۸ مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر ارائه مساعدت به پلاک ۴۵۸-۱ جهت پرداخت عوارض ساختمانی، موضوع بررسی و موافقت شد ۵۰% از مبلغ عوارض فوق از محل ماده ۱۷ جهت مساعدت به نامبرده پرداخت گردد. در ضمن مبلغ کل عوارض فوق ۰۰۰/ ۹۰۰/ ۲ ریال است.

۲- درخصوص نامه شماره ۰۶۹۸۶/ ۹۸ مورخ ۲۰/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با احداث غرفه فروش تنقلات در پارک ملت و پیشنهاد شهرداری در خصوص برگزاری مزایده جهت اجاره غرفه فوق، موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری مبنی بر اجاره به مدت یکسال ( که در صورت رضایت شهرداری قابل تمدید تا سه سال باشد ) از طریق مزایده عمومی موافقت به عمل آمد در ضمن مقررشد به شهرداری اعلام شود با توجه به ضرورت نظارت کامل بر فضای پارک و حفظ سلامت امنیتی اجتماعی آن، در انتخاب پیمانکار دقت لازم معمول داشته تا خدایی نکرده مشکلی در اداره آن محل فرهنگی و تفریحی ایجاد نشود.

۳- درخصوص نامه شماره ۱۸/ ۰۷۱۶۸/ ۹۸ مورخ ۲۹/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با پلاک ۲/ ۱۳۱۸ که مصوبه شماره ۹۳۱-۱۹۲۶-۹۸ در رابطه با آن به تصویب رسیده است، موضوع بررسی و با قیمت کارشناسی مطابق برگه کارشناسی پیوست با مبلغ کل ۰۰۰/ ۴۸۰/ ۱۷۴ ریال موافقت شد.

۴- درخصوص نامه شماره ۱۹/ ۱۹/ ۰۶۹۰۵/ ۹۸ مورخ ۱۹/ ۱۱/ ۹۸ در رابطه با قطعه زمین به مساحت ۷۲ مترمربع از پلاک ثبتی ۲۵۳۷، موضوع بررسی و با پیشنهاد شهرداری مطابق نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد، موافقت شد.

bigtheme