سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۲۳۱ – ۹۸/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۲۳۱ – ۹۸/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر دامغان

در این جلسه تعداد ۱۷ نامه وارده از شهرداری، ادارات و دیگر نهادها مطالعه و بررسی گردید و در ادامه اهم موارد مربوط به مصوبه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری و اولویت بندی پروژه های عمرانی بحث و تبادل نظر شد و مصوبه ذیل نیز به تصویب رسید.

۱- درخصوص نامه شماره ۶۲/ ۷/ ۰۶۶۶۸/ ۹۸ مورخ ۶/ ۱۱/ ۹۸ مبنی بر بررسی ماده یک از تعرفه بهاء خدمات شهری شهرداری دامغان، با عنوان بهاء خدمات و هزینه های تامین خدمات عمومی و شهری، موضوع بررسی و مقررشد به شهرداری اعلام شود وفق مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغیه های آن سازمان نسبت به حذف ماده یک از تعرفه سال ۹۹ درخصوص هزینه های تامین خدمات عمومی و حذف یا کسر پارکینگ و مصوبات مشابه ابطال شده توسط دیوان محترم عدالت اداری اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت هرگونه قصور و یا تخلف در این موارد و موارد مشابه بر عهده شهردار محترم و پرسنل مروبطه شهرداری می باشد.

bigtheme