سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۳۵ – ۹۷/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۳۵ – ۹۷/۱۰/۱۸ شورای اسلامی شهر دامغان

درخصوص نامه ی شماره ۱۸/۷۸۲۵/۹۷-۱۶/۱۰/۹۷ در رابطه با فروش ۳۳ قطعه از املاک تجاری ومسکونی از طریق مزایده عمومی، موضوع بررسی وبا قیمت های موجود در لیست پیوست مشروط به اصلاح بندهائی به شرح ذیل موافقت شد.

  • قیمت هر متر مربع مربوط به بند های ۷،۶،۵،۴                 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
  • قیمت هر متر مربع مربوط به بند ۲۲                                  ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.
  • قیمت هر متر مربع مربوط به بند های ۲۹،۲۸                     ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.     
bigtheme