سرخط ویژه
خانه / اخبار / مصوبات جلسه ۱۴۸ – ۹۷/۱۲/۰۵شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه ۱۴۸ – ۹۷/۱۲/۰۵شورای اسلامی شهر دامغان

۱-درخصوص نامه ی شماره ۱۸/ ۸۸۸۴/ ۹۷-۲۳/ ۱۱/ ۹۷ در رابطه با تعیین اجاره بهای واحد های تجاری واقع در پاساژ ملت، موضوع بررسی وبا توجه به توضیحات کارشناس محترم املاک شهرداری وضرورت بهره برداری هرچه سریعتر از ملک فوق، موضوع بررسی وبا پیشنهاد مذکور وقیمت های اجاره بهای ماهیانه مطابق کارشناسی صورت گرفته که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

 

 

bigtheme