خانه / مصوبات شورا 1400 / مصوبات جلسه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

مصوبات جلسه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

۱-در رابطه با پیشنهاد شهرداری پیرامون ایجاد گلخانه در پارک شهید موسی دشتی توسط سرمایه گذار ، گزارش کمیسیون عمران مطالعه گردید و بدلیل امکان ایجاد گره ترافیکی بیش از پیش ، عدم آرایش و زیبایی مناسب با توجه به متریال پیشنهادی برای احداث گلخانه با طرح فوق مخالفت شد و پیشنهاد گردید با توجه به وسعت پارک دانشجو ، اجرای طرح مذکور در آن پارک بررسی شود.

۲-در خصوص نامه ی شماره ی آقای مهندس ناصری (عضو شورای شهر) در رابطه با افزایش بی سابقه ی زباله گردها، متکدیان و کودکان کار و بد سرپرست در سطح که منجر به ایجاد چهره بسیار ناخوشایند و رنج آور برای شهر گشته است ، مقرر شد موضوع به فرمانداری منعکس گردد تا با هماهنگی سایر نهادهای  ذی ربط مسئله مورد رسیدگی قرار گیرد.

۳-در رابطه با درخواست سرمایه گذار بهره برداری از آرامستان فردوس رضا مبنی بر بازنگری در تعرفه های کفن و دفن سال ۱۴۰۰ شهرداری موضوع جهت بررسی به شهرداری ارجاع گردد.

در ادامه تعداد ۹ نامه وارده از شهروندان و نهادها مطالعه و مصوبات مربوط به املاک شهروندان به تصویب رسید.

 

bigtheme