خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۲۷ مورخ ۹۹/۱۲/۲۳

مصوبات جلسه شماره ۳۲۷ مورخ ۹۹/۱۲/۲۳

۱-در خصوص نامه ی شماره ی۷۱۹۴ مورخ۹۹/۱۲/۱۹ در رابطه  با پیشنهاد شهرداری مبنی بر اصلاح تبصره سه از ماده ۱۴ تعرفه سال ۱۳۹۹ به صورت ذیل : در محاسبه عوارض بر ارزش افزوده تا ده متر عمق اول معادل عوارض تعیین شده در بلوک های مربوط و مازاد بر ده متر تا عمق بیست متر معادل ۸۰% عوارض عمق اول و بیشتر از بیست متر معادل ۴۰% عوارض عمق اول تعیین می گردد.موضوع بررسی و با پیشنهاد اصلاحی فوق برای اعمال تا تاریخ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ مطابق مفاد نامه ی فوق که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۲-در خصوص نامه ی شماره ی ۷۲۳۰ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ در رابطه با پیشنهاد شهرداری مبنی بر درخواست بازنگری در قرارداد سرمایه گذار احداث کارگاه تولید محصولات بتنی در زمین خیابان فردوس رضا ، موضوع بررسی و مطابق گزارش کارشناسی پیوست با مفاد صورتجلسه ی کمیسیون کارشناسی هیئت عالی  سرمایه گذاری شهرداری دامغان مورخ ۹۹/۱۲/۰۶ به شماره ۷۱۵۵ که به پیوست ارائه می گردد موافقت شد.

۳-در خصوص نامه ی شماره ی ۷۱۸۶ ۹۹/۱۲/۱۹ در رابطه با تفاهم نامه ی منعقده فی مابین سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به اجرای پروژه های اقدام ملی مسکن و پیشنهادی شهرداری مربوط به بندهای۵و۶ از ماده ۳ تفاهم نامه ی مذکور ، موضوع بررسی و موافقت گردید در محاسبه عوارض ساختمانی مربوط به صدور پروانه های ساختمانی ( احداث بنا) ،متراژ ۵۲۰ متر مربع در قالب سه طبقه روی پیلوت و همچنین عوارض تراکم مازاد تا ۱۲۵ متر مربع حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ، ۵۰% تخفیف اعمال گردد. همچنین مقرر شد شهرداری مطابق مقررات در زمینه ی اخذ مبالغ تخفیف داده شده از سوی دولت و وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید .

 

bigtheme