خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۲۶-۹۹/۱۲/۱۶

مصوبات جلسه شماره ۳۲۶-۹۹/۱۲/۱۶

در این جلسه تعداد ۹ نامه مربوط به نهادها، درخواست های شهروندان مطالعه و جهت بررسی به شهرداری ارسال شد.

bigtheme