خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۲۲ مورخ ۹۹/۱۱/۳۰ شورای اسلامی شهر

مصوبات جلسه شماره ۳۲۲ مورخ ۹۹/۱۱/۳۰ شورای اسلامی شهر

۱-در خصوص نامه ی شماره ی ۶۷۴۲ مورخ ۹۹/۱۱/۹۹ در رابطه با مصوبه۹۹/۱/۱۹ شورا مربوط به طراحی المان میدان کتاب، طرح پیشنهادی المان ارائه و مقرر شد در کمیسیون های عمران و فرهنگی اجتماعی بررسی و نتیجه به شورا ارائه گردد.

۲-در خصوص نامه ی شماره ی ۵/۶۷۵۹ مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ در رابطه با درخواست هیئت امناء مسجد سیدالشهداء مسکن مهر مبنی بر دریافت مساعدت جهت پرداخت عوارضات جریمه کمیسیون ماده صد بمنظور صدور پایان کار مسجد فوق موضوع بررسی و با پرداخت عوارض مذکور بمبلغ ۶۱/۸۸۴/۰۰۰ ریال از محل ماده ۱۷ موافقت شد.

۳-درخصوص نامه ی شماره ی ۱۲۴۳مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ از شورای اسلامی استان سمنان در رابطه با شناخت کمبودها ، نیازها و نارسایی های اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی سوژه های انتخابیه و انعکاس به مدیریت ارشد استان سمنان موضوع بررسی و بعد از بحث و تبادل نظر و گزینش موارد مهم در حوزه های بهداشت و درمان ، سکونت افراد بدون هویت در شهرستان و مشکلات مربوط بر رونق میراث فرهنگی مقرر شد پاسخ نامه فوق درهفته ی پیش رو تهیه و به شورای اسلامی استان ارسال گردد.

۴-بودجه ی پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری دامغان جهت بررسی و به شورای اسلامی شهر ارائه و بندهایی از آن مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت شایان ذکر است بودجه ی فوق با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل به رقم ۸۹/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال رسیده است ( با احتساب بودجه سازمان اتوبوسرانی ) و ۴۵% بودجه بصورت عمرانی و ۵۵% به صورت جاری پشنهاد شده است.

شروع جلسه ۱۲/۳۰لغایت۱۵/۴۵

bigtheme