خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۱۸ مورخ ۹۹/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر

مصوبات جلسه شماره ۳۱۸ مورخ ۹۹/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر

۱-در ابتدای این جلسه نشستی با مسئولان پلیس فتای شهرستان برگزار گردید.در ابتدا نکات ومصادیق مهمی در رابطه با لزوم آشنایی شهروندان با حوزه های جرم ومخاطرات وچالش های فضای مجازی توسط مسئولین گرانقدر پلیس فتا مطرح گردید با تاکید براین موضوع که متاسفانه عدم آشنایی والدین با فضای مجازی بزرگترین تهدید برای نسل کودک ونوجوان می باشد.در ادامه درخواست های پلیس درخصوص استفاده از امکانات شهرداری جهت آموزش های ترویجی مرتبط با فضای مجازی ارائه گردید وپیشنهاداتی از طرف اعضای شورا درخصوص استمرارهمکاریهای فرهنگی جهت کمک به آموزش موضوعات مرتبط به فضای مجازی مطرح شد و جلسه با امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین پلیس فتا وشورای شهر و شهرداری دامغان به پایان رسید.

۲درخصوص نامه شماره ی د/۱۲۱/۳۲۱۶۸ مورخ ۹۹/۱۱/۱۶  از اداره ی امورمالیاتی دامغان  در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم وبا عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۴ مورخ ۹۶/۰۸/۱۳  مبنی بر برتعیین ارزش معاملاتی املاک سال ۱۴۰۰،مقرر گردید آقای ناصر ابراهیمی بعنوان نماینده این شورا به اداره امور مالیاتی شهرستان مراجعه نماید.

۳-درخصوص نامه ی شماره ی ۶۴۱۴ مورخ ۹۹/۱۱/۱۶  در رابطه با درخواست شهرداری جهت فروش ۶ قطعه از املاک خود از طریق مزایده عمومی موضوع بررسی وبا برگزاری مزایده جهت فروش املاک مطابق لیست پیوست وبا قیمت پایه کارشناسی مطابق کروکی کارشناسی پیوست موافقت گردید.دراین خصوص آقای مهندس ناصری اظهار داشتند:بافروش املاک در بندهای ۵،۴،۳ و۶موافق ولی درخصوص بند۱و۲ با عنایت به صورتجلسات کمیسیون کارشناسی سرمایه گذاری باخام فروشی این قطعات واقع در خیابان آتش نشانی مخالف می باشم.

۴-درخصوص نامه ی شماره ی ۶۳۶۳- ۹۹/۱۱/۱۳ دررابطه با درخواست مسجد سید الشهدا مسکن مهر جهت دریافت سه سرویس ماسه نخودی وسه سرویس ماسه شسته جهت کف سازی محوطه ی مسجد فوق موضوع بررسی وبا درخواست فوق از محل ماده ۱۷ موافقت گردید. 

۵- درخصوص نامه ی شماره ۶۳۸۵ مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ در رابطه  با ارائه بودجه پیشنهادی شهرداری دامغان مربوط به سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۸۹۹/۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال ونیز ارائه بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری دامغان،مقرر گردید پیشنهادات فوق بدواًدر کمیسیون برنامه وبودجه بررسی وسپس  جهت بررسی نهایی به صحن شورا ارسال گردد.

bigtheme