خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۱۲ مورخ ۹۹/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهردامغان

مصوبات جلسه شماره ۳۱۲ مورخ ۹۹/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهردامغان

۱-در ابتدای جلسه با حضور معاون محترم مدیرکل شرکت پست استان و ریاست اداره پست شهرستان دامغان و مسئول فناوری اطلاعات اداره پست شهرستان طرح ساماندهی و نصب پلاک آبی حاوی اطلاعات پستی و ملکی ساختمان های مسکونی و غیر مسکونی بررسی گردید. با توجه به توضیحات آقای حاجی زاده مسئول امور مالی و ذی حساب شهرداری دامغان مبنی بر عدم وجود ردیفی در بودجه ی قانونی شهرداریها برای طرح و نیز باتوجه به توضیحات آقای شهردار مبنی بر عدم به نتیجه رسیدن طرح مشابه در سال ۹۲  (که با مشارکت مالی شهرداری دامغان تعریف شده بود) و نیز با توجه به ارائه نظرات اعضای شورا ، درخواست اداره کل پست مبنی بر اختصاص بودجه ۲۰ میلیارد ریالی برای طرح مذکور پذیرفته نشد و مقرر گردید کارگروه تخصصی متشکل از نماینده ی سازمان پست و نمایندگان مالی شهرداری جهت بررسی فنی و مالی طرح تشکیل و بعد از بررسی، پیشنهاد نهایی به شورا ارائه گردد.

۲-در ادامه جلسه به تعداد ۶ فقره نامه مرتبط با سرمایه گذاری و ساخت و ساز مورد درخواست شهروندان بررسی و تصمیمات مقتضی اخذ شد.

bigtheme