خانه / مصوبات شورا 1399 / مصوبات جلسه شماره ۳۰۳ مورخ ۹۹/۰۹/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

مصوبات جلسه شماره ۳۰۳ مورخ ۹۹/۰۹/۲۲ شورای اسلامی شهر دامغان

۱- در خصوص نامه شماره ی ۳۹۰۶۴/۴۲/۵۰ مورخ ۱۷/۹/۹۹ از استانداری منضم به نامه شماره ۱۴۲۱۶۱ مورخ ۹۹/۰۹/۱۲ مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور پیرامون صلاحیت ورود دیوان محاسبات به حسابرسی از شهرداریها و همچنین ممنوعیت ورود دیوان محاسبات در حسابرسی از شهرداری ها راجع به آن قسمت که از بودجه عمومی استفاده نمی نمایند موضوع باتفاق آقای شهردار محترم قرائت شد.

۲-در خصوص خشک شدن ۳۵ اصله درخت به دلیل اهمال در شرایط نگهداری در مجموعه اداره بهزیستی که تعداد ۴ اصله ی آن بدون مجوز در روز جمعه مورخ۳۰/۸/۹۹ قطع و از محل خارج شده است ، گزارش آقای شهردار مطالعه و بررسی گردید و  مقرر گردید موضوع به کمیسیون ماده ۷ ارجاع شود.

۳-درخصوص روند تهیه طرح مقاوم سازی بیمارستان رضایی توسط آقای شهردار توضیحاتی داده شد و ظاهراً مقرر گردیده است دانشگاه علوم پزشکی برای امر فوق با یک شرکت مشاور قرارداد منعقد نماید که مناسب است در این زمینه از طرف فرمانداری و نماینده محترم پیگیری بیشتری صورت پذیرد.لازم به ذکر است مرحله ی  اول که اثبات امکان مقاوم سازی بیمارستان فوق بوده است به طور رایگان توسط همشهری محترم آقای دکتر رضائی فر انجام شده است.

bigtheme